دکتر جهانبخش ثواقب

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه لرستان
نگرشی بر شورش شاه قلندر در عصر صفویه
محور بنیادین این پژوهش بر یافته هایی استوار است که از پاسخ به پرسشهای زیر به دست آمده اند: 1- شورش قلندر در اثر چه زمینه‌ها و عواملی پدید آمد و در پی چه اهدافی بود؟ 2- ماهیت فکری و اجتماعی این شورش و فرآیند تحولات آن چگونه بوده است؟ 3- سرنوشت این شورش چگونه رقم خورد و چرا؟ و 4- چه پیامد هایی را در پی داشت؟ این شورش که در دوره زمامداری شاه محمد خدا... »ادامه
+ دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۵
اطلاعات تماس
ایمیل: jahan_savagheb@yahoo.com
مطالب
۱ مقاله / همه مقالات