تاریخ اجتماعی ایران در دوره صفویه

در روز یکشنبه اول دی ماه 1398 از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار ربانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی آقای دکتر سعید میرمحمد صادق عضو هپیت علمی دانشگاه شهید بهشتی پیرامون اوضاع اجتماعی ایران در دوره صفویه با موضوع ؛ جامعه روستایی روزگار صفوی: ریخت شناسی، صورت بندی اجتماع، فرهنگ . سخنرانی خواهند داشت. از علاقمندان به این حوزه از مطالعات تاریخ اجتماعی دعوت می گردد، در این سخنرانی حضور یابند.
+ یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۱۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: