دکتر علی اکبر جعفری

مسئولیت: متخصص عصر صفویه
رتبه علمی: دانشیار
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
بررسى حجاب و نوع پوشش زنان زرتشتى در ایران عصر صفوى
دولت صفویه، هویت جدیدی را برای سرزمین و مردم ایران به وجود آورد که محوریت آن بر پایه مذهب تشیع بود. آموزه های این مذهب به مرور در گفتار و رفتار جامعه تجلی پیدا کرد؛ با این وجود، برخی از گروه های غیرمسلمان در شهرها و مناطق مختلف ساکن بودند که به شکل معمول، به اعتقادات دینی خود و باورها و رفتارهای مذهبی خویش پایبند بودند... »ادامه
+ چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۳۷
پادشاهی سید احمدخان مرعشی صفوی و بحران مشروعیت صفویان
حمله غلزایی های قندهار به اصفهان و سقوط این شهر را باید پایان عمر سیاسی صفویان دانست؛ اگرچه تهماسب دوم توانست پس از اخراج غلزایی ها مدت کوتاهی حکومت نماید. در همین دوران اشغال اصفهان و حتی پس از آزاد سازی این شهر از سپاهیان اشرف، مدعیان متعددی در گوشه و کنار کشور و با عناوین مختلف داعیه حکومت داشتند. بیشتر این مدعیان افراد فرصت طلب، مجهول الهویه و ... »ادامه
+ یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۲
جامعه شناسی تاریخی ارامنه در شهر اصفهان دوره صفوی
از دیدگاه جامعه شناسی اقلیت های قومی و دینی به عنوان گروهی که به دلیل تفاوت هایشان با گروه اکثریت در معرض تبعیض ها و تمایزات قرار دارند و از مشارکت در زندگی اجتماعی کناره گیری می کنند، تعریف شده اند... »ادامه
+ پنجشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۰
اطلاعات تماس
ایمیل: a.jafari2348@yahoo.com
مطالب
۳ مقاله / همه مقالات