مقالات
بررسی دلائل و عوامل توسعه نیافتن روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه
کجباف، علی اکبر؛ مرسل پور، محسن
تاریخ روابط خارجی » تابستان 1386 - شماره 31
در دورهء صفوی هیچ‌گاه بر اساس منافع مشترک و به گونه‌ای مؤثر گسترش نیافت. فرانسه در اواخر قرن شانزدهم با به قدرت رسیدن خاندان بوربون وارد سیاستهای‌ مستعمراتی شد.فرانسوی‌ها نخست کوشیدند به دریای مدیترانه نفوذ کنند و هنگامی‌ به سوی هند و ایران متمایل شدند که انگلیسی‌ها و هلندی‌ها جای پای محکمی در این‌ دو کشور داشتند. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۲
گودرزی، حسین؛
مطالعات ملی » زمستان 1387 - شماره 36
 »ادامه
+ دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۲
احمدی، نزهت؛
پژوهش های تاریخی ایران و اسلام » پاییز و زمستان 1386 - شماره 1
روش تدوین مقاله حاضر تحت عنوان«کارکرد موقوفات در گسترش مراسم مذهبی در دوره صفوی‌ براساس روش اسنادی و کتابخانه‌ای است که با محور قرار دادن اسناد وقفنامه‌های برجای‌مانده از دوره صفویه در سه شهر اصفهان،کرمان و مشهد،درصدد برآمده تا کارکرد و نقش موقوفات را در گسترش مراسم مذهبی در جامعهء آن دوره تبیین نماید.  »ادامه
+ دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۷
رستمی، عادل
تاریخ اسلام در آینه پژوهش » تابستان 1386 - شماره 14
 »ادامه
+ دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴
کریمی، علی رضا
مطالعات تاریخ اسلام » زمستان 1390 - شماره 11
یکی از مشکلات جدی حکومت صفویه در روابط خارجی و حتی امور داخلی، تنش ها و جنگ های متعددش با ازبک ها در شرق بود. مشکل صفویان با ازبک ها، شاید جدی تر از مشکل آن ها با عثمانی ها بود؛ چراکه نبرد با عثمانی ها، که دارای قرارگاه های نظامی مشخصی بودند »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۵
سعدآبادی، پریسا؛ جعفری، علی اکبر؛ شهیدانی، شهاب
تاریخنامه خوارزمی » پاییز 1395 - شماره 13
خوشنویسی به عنوان یکی از هنرهای اسلامی- ایرانی در دوره صفویه هم‌زمان با رشد و اعتلای دیگر هنرها به شکوفایی رسید. یکی از شیوه‌های پرداختن به هنر خوشنویسی در عصر صفوی بازنگری در مورد مکاتب و خطوط مختلف خوشنویسی در این دوره است. سبک‌ها و مکاتب هنری شاخصی در شهرهای مختلف ایران تحت حکومت صفوی شکل گرفته‌اند، که در مجموع می‌توان هنر خوشنویسی این دوره را، در پنج مکتب مورد تحلیل و بررسی قرار داد. »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۴
حسینی، سید حمید
سخن تاریخ » تابستان 1389 -9
شاه اسماعیل صفوی در سال 709 قمری سلسله صفوی را به طور رسمی‌ بنیان گذار او رقابت شدید سیاسی-اجتماعی بین ایران و عثمانی ایجاد کرد و طی حاکمیت 822 ساله صفویان،تنش‌های متعددی میان آنان‌ رخ داد. »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۳۰
ذوالشرفین کرمانی، محمد ابراهیم؛ علی منش، ولی؛ خلیلی، احمد
آینه میراث » پاییز و زمستان 1388 - شماره 45
تنباکوئیه رساله‌ای ادبی،بدیع و نغز است که در دورهء صفویه نوشته شده است.این‌ رساله علاوه بر داشتن ارزش ادبی،ارزش تاریخی نیز دارد، »ادامه
+ یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۶
حسینی، حمید
سخن تاریخ » دی 1389 - شماره 11
با تأسیس سلسله صفوی در سال 907 قمری،عثمانی‌ها آن را به عنوان‌ رقیبی تلقی کردند که موجودیت آنان را تهدید می‌کرد و بیش از دو سده‌ حاکمیت صفویه،بین آنها کشمکش دامنه‌داری ایجاد کرد که پی‌آمدهای‌ ناگواری را برای دنیای اسلام به بار آورد. »ادامه
+ شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴
اخضری، علی؛ کجباف، علی اکبر
پژوهش های تاریخی » بهار 1392 - شماره 17
صفویه با ایجاد حکومت مرکزی بسیار نیرومندی موفق به تغییرات زیادی در زمینه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شد و همین تغییرات، پایه و اساسی شد که بر مبنای آن، صفویه قدرت خود را استقرار و استمرار بخشد. اگر چه در این دوره پیشرفت‌های چشمگیری شاهدیم، ولیکن عواملی که تقریبا پیشینه‌ای تاریخی بر حاکمیت‌های ایرانی داشته، در این دوره نیز موجب شد که اقتصاد، شکوفایی و رونق خود را بیشتر از اتفاق موجود نمودار و استمرار نبخشد. »ادامه
+ سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۴۹